Szanowni Państwo!

Witam serdecznie na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Nasz Dom przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. DPS w Zakrzewie zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i społeczne w atmosferze serdeczności i troski, z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Nasze zaplecze terapeutyczne, rehabilitacyjne i socjalne umożliwia mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu, a profesjonalna opieka opiekuńczo-pielęgniarska zapewnia bezpieczeństwo i harmonię codziennego dnia.

Janusz Krawiec

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

o domu / nasza historia / warunki przyjęcia / kontakt / jak dojechać
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie